• Mới
search

Chống Sét Mỏ Cày Nam, Chống Sét ở tại Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

0 ₫
Thuế

Chống Sét Mỏ Cày Nam, Chống Sét ở tại Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

Số lượng

Chống Sét Mỏ Cày Nam, Chống Sét ở tại Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Chống Sét Tỉnh Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Kiến thức chống sét

 

P3: Những nguyên tắc trong thiết lập hệ thống chống sét

P4: Phân vùng bảo vệ

Lightning Protection Zone

Tham Chiếu Cụ Thể