PHẦN 1 : CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO THỦY ĐIỆN

Chống sét trực tiếp cho thủy điện: Dùng phương pháp kết hợp lồng Faraday và kim Franklin cổ điển

+ Chống sét trực tiếp cho khu vực nhà máy, khu vực điều khiển

+ Chống sét trực tiếp cho khu vực đập

 

ẢNH TỔNG THỂ CỦA NHÀ MÁY

 

 

 

 

CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ZAHUNG

 

 

CHỐNG SÉT CHO ĐẬP VÀ CÁC CẨU TRỤC CỦA THỦY ĐIỆN ZAHUNG

 

 

 

 

 

PHẦN 2 : CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN , CHỐNG XUNG SÉT CẢM ỨNG

Chống sét lan truyền, chống xung sét cảm ứng

+ Chống sét lan truyền đướng nguồn điện, cắt lọc sét đường điện: cấp 1, cấp 2, cấp 3

+ Chống sét đường tín hiệu, cắt lọc sét đường tín hiệu: Mạng lan, điện thoại, Internet, PLC

 

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN NGUỒN ĐIỆN CẤP 1

 

 

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN NGUỒN ĐIỆN CẤP 2

 

 

 

CHỐNG SÉT CẤP 3

 

 

CHỐNG SÉT CHO PLC

 

CHỐNG SÉT CHO CÁC CỔNG MẠNG LAN