List of products by manufacturer Cirprotec

per page
PSC2-25/230 TT IR, 77738226, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC2-12,5/120 TNS, 77738250, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC2-12,5/120 TNS IR, 77738251, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec
PSC2-12,5/230 TT IR, 77738206, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec
PSC2-25/230 TT, 77738225, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC2-12,5/120 TT IR, 77738201, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC2-12,5/230 TT, 77738205, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC1-100N, 77738183, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC2-12,5/120 TT, 77738200, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC1-25/400 IR, 77738131, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét Cirprotec, Hahitech
PSC1-25/400, 77738130, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, nhập khẩu thiết bị chống sét Cirprotec PSC1-25/400
PSC1-25/230 IR, 77738126, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-25/230 IR
Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60, kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV), 69m (cấp I), chống sét
PSC1-25/230, 77738125, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-25/230
PSC1-25/120, 77738120, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-25/120, Hahitech
PSC1-25/120 IR, 77738121, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-25/120 IR
PSC1-25N, 77738180, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-25N, chống sét Hahitech
PSC1-50N, 77738182, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-50N, chống sét Hahitech
PSC1-12,5/230 IR, 77738106, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-12,5/230 IR
PSC1-12,5/400, 77738110, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-12,5/400, Hahitech
PSC1-12,5/230, 77738105, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-12,5/230, Hahitech
Combined SPD - lightning current and surge arrester, 1 pole (1P), (L-N), 12.5 kA (10/350), with remote indication, pluggable
PSC1-12,5/120 IR, 77738101, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét PSC1-12,5/120 IR
Combined SPD - lightning current and surge arrester, Type 1+2 / Class I+II, 1 pole (1P), (L-N), 12.5 kA (10/350), 120 / 208 V, 1  module, pluggable
PSC1-12,5-120, 77738100, chống sét nguồn điện cấp 1+2 Cirprotec, phân phối nhập khẩu thiết bị chống sét Cirptectec PSC1-12,5-120
Tủ cắt lọc sét 3 pha, chống sét nguồn điện 3 pha, cắt lọc sét 3 pha, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha, Hahitech
Tủ cắt lọc sét 1 pha, chống sét nguồn điện 1 pha, cắt lọc sét 1 pha, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha, Hahitech
CM_CSH-25_TF, 77772110, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét lan truyền CM_CSH-25_TF, Hahitech
Surge protective device (SPD) board for three-phase network, Type 1 /Class I - Board format, 25 kA (10/350), chống sét, Hahitech
Surge protection devices (SPD) - board for one-phase network to IEC/EN (DIN rail) Type 1 /Class I - Board format, 25 kA (10/350)
SPD lightning current arrester, Type 1 / Class I, 4 poles (4P), (L1-L2-L3-N-PE), 25 kA (10/350), 9 modules, monobloc, chống sét
CM_CSH-25_MF, 77772060, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét lan truyền CM_CSH-25_MF, Hahitech
Showing 1 - 32 of 321 items