Thiết bị cắt lọc sét LPS34-200/200kA, LPS 34-200/200kA, thiết bị cắt lọc sét bưu điện 3 pha 200A, dòng sét 200A