chống sét đường VIDEO, cắt lọc sét đường video, chống sét BNC, cắt lọc sét BNC, UGKF BNC

Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu video, điện áp làm việc 8.,12.,24V, dòng cắt sốc 8/20µs là 10kA, băng tần làm việc 300MHz, trở kháng vào 10Ohm. Đặc biệt ứng dụng bảo vệ đường tín hiệu camera quan sát, trở kháng vào 10Ohm

Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu video, điện áp làm việc 8.,12.,24V, dòng cắt sốc 8/20µs là 10kA, băng tần làm việc 300MHz, trở kháng vào 10Ohm. Đặc biệt ứng dụng bảo vệ đường tín hiệu camera quan sát, trở kháng vào 10Ohm

RelatedProducts