Kim thu sét phát xạ sớm, thiết bị chống sét BAKIRAL Thổ Nhĩ Kỳ