Stormking ESE-30, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Precision Power, bán kính bảo vệ cấp I, II, III, IV: 48m, 55m, 63m, 71m