Các hãng chống sét  There are 29 products.

Subcategories

Chống sét lan truyền...

Chống sét lan truyền LERDN, chống sét lan truyền, chống sét cảm ứng, chống xung sét cảm ứng lan truyền: + Chống sét lan truyền nguồn điện: cấp 1, 2, 3 + Chống sét lan truyền đường tín hiệu

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN...

Chống sét lan truyền: - Chống sét lan truyền đường nguồn điện + Chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha + Chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha + Chống sét lan truyền nguồn điện 1 chiều + Chống sét lan truyền đường điện 1 chiều + Chống sét hệ thống PIN mặt trời + Cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 pha + Cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 3 pha + Cắt lọc sét lan truyền nguồn điện 1 chiều + Cắt lọc sét lan truyền đường điện 1 chiều + Cắt lọc sét hệ thống PIN mặt trời - Chống sét lan truyền đường tín hiệu: + Chống sét đường truyền thông ADLS, Leasedline, Data, T1 + Chống sét đường tổng đài, chống sét tổng đài, chống sét đường trung kế, chống sét phiến Krone, chống sét cổng RJ11 + Chống sét mạng Lan, chống sét cổng RJ45, chống sét đường POE, chống sét cổng mạng Lan + Chống sét cổng DB9, Chống sét cổng DB15, Chống sét cổng DB25, Chống sét cổng DB 9, Chống sét cổng DB 15, Chống sét cổng DB 25 + Chống sét đường BNC, chống sét đường RF, chống sét đường cáp đồng trục chống sét đường Video + Cắt lọc sét đường truyền thông ADLS, Leasedline, Data, T1 + Cắt lọc đường tổng đài, Cắt lọc tổng đài, Cắt lọc sét đường trung kế, Cắt lọc sét phiến Krone, chống sét cổng RJ11 + Cắt lọc sét mạng Lan, Cắt lọc sét cổng RJ45, Cắt lọc sét đường POE, Cắt lọc sét cổng mạng Lan + Cắt lọc sét cổng DB9, Cắt lọc sét cổng DB15, Cắt lọc sét cổng DB25, Cắt lọc sét cổng DB 9, Cắt lọc sét cổng DB 15, Cắt lọc sét cổng DB 25 + Cắt lọc sét đường BNC, Cắt lọc sét đường RF, Cắt lọc sét đường cáp đồng trục, Cắt lọc sét đường Video

Thiết bị cắt lọc sét...

Thiết bị cắt lọc sét OBO, cắt lọc sét OBO, chống sét lan truyền OBO, OBO-Bettermann, phân phối thiết bị chống sét OBO

Chống xung sét cảm...

Giải pháp chống sét lan truyền: - Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện: cấp 1, 2, 3 - Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, xDSL, Leased line, tín hiệu điều khiển, ADSL, RS232, RS485, RS422, RS 232, RS 485, RS 422, cổng tín hiệu DB9, cổng DB9, DB9

Thiết bị chống sét...

Thiết bị chống sét DEHN, Chống sét DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG

Kim thu sét phát xạ...

Kim thu sét phát xạ sớm Indelec Prevectron PrimeR, INDELEC

Thiết bị chống sét...

Thiết bị chống sét APC, chống sét mạng lan APC, chống sét tổng đài APC, chống sét nguồn điện APC

Thiết bị chống sét...

- Kim thu sét phát xạ sớm Cirprotec Nimbus 15, 30, 45, 60, Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3, NLP 1100-15, NLP 1100-30, NPL 1100-44, NLP 2200 - Chống sét lan truyền Cirprotec CM CSH, CSH, CSC, PSC, CS, PS, SCF, DM, NSB, NSS, PSL, CPS Block, CPS nano

Thiết bị chống sét...

Thiết bị chống sét POSTEF PROLINE - LPS - TSG, THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT,...

Thiết bị chống sét bao gồm 2 loại - Thiết bị chống sét sét trực tiếp - Thiết bị chống sét lan truyền (chống xung sét cảm ứng)

Thiết bị chống sét,...

- Thiết bị chống sét - Chống sét lan truyền - Cắt lọc sét - Tủ cắt lọc sét - Chống sét trực tiếp - Kim thu sét phát xạ sớm - Tủ cắt lọc sét 1 pha 63A - Tủ cắt lọc sét 63A

Thiết bị chống sét,...

Thiết bị chống sét Chống sét lan truyền Thiết bị cắt lọc sét www.lpi.com.au Cắt lọc sét lan truyền Kim thu sét phát xạ sớm Kim thu sét chủ động Kim thu sét phóng tia tiên đạo

Chống sét van

chống sét van

Showing 1 - 29 of 29 items