Kim Chống Sét Phát Xạ Sớm, kim thu sét phát tia tiên đạo
Kim Chống Sét Phát Xạ Sớm Kim thu sét phát xạ sớm Kim thu sét phát tia tiên đạo Kim thu sét chủ động Kim thu sét ese

Kim Chống Sét Phát Xạ Sớm, kim thu sét phát tia tiên đạo  There are 32 products.

Kim chống sét S.T.A.R Model:S.T.A.R 3-25, S.T.A.R 6-45,S.T.A.R 6-60 Hãng: Foudretech Nước: Pháp
Mã sản phẩm: PULSAR60-IMH6012, (IMH-6012, IMH - 6012, IMH 6012) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR45-IMH4512, (IMH-4512, IMH - 4512, IMH 4512) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR30-IMH3012, (IMH-3012, IMH - 3012, IMH 3012) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR18-IMH1812, (IMH-1812, IMH - 1812, IMH 1812) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1 Xuất xứ: Hàn Quốc Bán kính bảo vệ: 43m
Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K1, KEC K1, KEC-K-1 Xuất xứ: Hàn Quốc Bán kính bảo vệ: 69m
Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K3, KEC K3, KEC-K-3 Xuất xứ: Hàn Quốc Bán kính bảo vệ: 115m
Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K2, KEC K2, KEC-K-2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bán kính bảo vệ: 69m
Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, KEC-K0, KEC K0, KEC-K-0 Xuất xứ: Hàn Quốc Bán kính bảo vệ: 43m
LIVA LAP AX210, LIVA LAP BX175, LIVA LAP BX125, LIVA LAP CX070, LIVA LAP CX040, LIVA LAP DX250
Kim thu sét, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét phát xạ sớm, LAP-AX210, LAP-BX175, LAP-BX125, LAP-CX070, LAP-CX040, LAP-DX250
LIVA LAP-AX210, LIVA LAP-BX175, LIVA LAP-BX125, LIVA LAP-CX070, LIVA LAP-CX040, LIVA LAP-DX250
Kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT GI, LPI GUARDIAN CAT GI Hãng: LPI Xuất xứ: Úc
Kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT III, LPI GUARDIAN CAT III, kim thu sét bán kính bảo vệ 134m. Chiều cao công trình + Chiều cao cột (5m tiêu chuẩn) trên 50m Hãng: LPI Xuất xứ: Úc
Kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT II, LPI GUARDIAN CAT II, kim thu sét bán kính bảo vệ 128m. Chiều cao công trình + Chiều cao cột (5m tiêu chuẩn) trên 50m Hãng: LPI Xuất xứ: Úc
Kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT I, LPI GUARDIAN CAT I, kim thu sét bán kính bảo vệ 77m. Chiều cao công trình + Chiều cao cột (5m tiêu chuẩn): trên 30m Hãng: LPI Xuất xứ: Úc
Kim thu sét ESE NLP-2200, kim thu sét phát xạ sớm, NLP 2200, NLP - 2200, NLP2200, kim thu sét chủ động, kim thu sét phóng tia tiên đạo Mã sản phẩm: NLP-2200 Xuất xứ: Tây Ban Nha Hãng: Cirprotec Bán kính bảo vệ: 107m
Kim thu sét ESE NLP 1100-44, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-44, NLP 1100 44, NLP 1100-44, NLP - 1100 - 44 Mã sản phẩm: NLP-1100-44 Xuất xứ: Tây Ban Nha Hãng: Cirprotec Bán kính bảo vệ: 84m
Kim thu sét ESE NLP 1100-30, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-30, NLP 1100 30, NLP 1100-30, NLP - 1100 - 30 Mã sản phẩm: NLP-1100-30 Xuất xứ: Tây Ban Nha Hãng: Cirprotec Bán kính bảo vệ: 71m
Kim thu sét ESE NLP 1100-15, kim thu sét phát xạ sớm, NLP-1100-15, NLP 1100 15, NLP 1100-15, NLP - 1100 - 15 Mã sản phẩm: NLP-1100-15 Xuất xứ: Tây Ban Nha Hãng: Cirprotec Bán kính bảo vệ: 51m
Kim thu sét ESE CPT1 bán kính bảo vệ 65m, Kim thu sét ESE CPT2 bán kính bảo vệ 84m, Kim thu sét ESE CPT3 bán kính bảo vệ 107m   Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-3 Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-3, CIRPROTEC NIMBUS CPT-3, NIMBUS CPT-3, CPT-3, CPT3, NIMBUS CPT3 Kim thu sét ESE CPT3 bán kính bảo vệ 84m, CIRPROTEC NIMBUS CPT-3, NIMBUS CPT-3, CPT-3, CPT2, NIMBUS CPT3 Bán kính bảo vệ: 107m Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-2 Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-2, CIRPROTEC NIMBUS CPT-2, NIMBUS CPT-2, CPT-2, CPT2, NIMBUS CPT2 Kim thu sét ESE CPT2 bán kính bảo vệ 84m, CIRPROTEC NIMBUS CPT-2, NIMBUS CPT-1, CPT-2, CPT2, NIMBUS CPT2 Bán kính bảo vệ: 84m Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-1 Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, NIMBUS CPT-1, CPT-1, CPT1, NIMBUS CPT1 Bán kính bảo vệ: 65m Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-1 Kim thu sét phát xạ sớm CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, NIMBUS CPT-1, CPT-1, CPT1, NIMBUS CPT1 Bán kính bảo vệ: 65m Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-L, Kim thu sét ESE CPT-L bán kính bảo vệ 49m, kim thu sét phát xạ sớm CPT-L, CPT-L, CPTL Bán kính bảo vệ: 49m Xuất xứ: Tây ban nha Hãng: Cirprotec
Kim thu sét PrimeR, ESE Primer Rod, E.S.E Primer Rod, kim thu sét phát xạ sớm Primer, kim thu sét Indelec Primer, kim thu sét bán kính bảo vệ 89m
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-50 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 95m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-30, ESE30, ESE-30, Stormaster-ESE30 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 71m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-60 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 107m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-15 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 51m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Showing 1 - 32 of 32 items