560LS EXECUTIVE, thiết bị cắt lọc sét 3 pha MCG Surge Protection Surge Free, dòng sét 560kA/pha, cắt lọc sét MCG 560LS EXECUTIVE