SD1-100-275, SD1-150-275, SD1-200-275, SD3-100-275, SD3-150-275, Thiết bị chống sét lan truyền, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS