Chống sét phòng máy chủ, chống sét phòng server

Chống sét phòng máy chủ, chống sét phòng server, chống sét bảo vệ phòng máy chủ, chống sét bảo vệ phòng server: - Chống sét trực tiếp: chống sét trực tiếp lắp trên mái tòa nhà, văn phòng chứa phòng máy chủ - Chống sét lan truyền: + Chống sét lan truyền đường nguồn điện + Chống sét lan truyền đường mạng lan + Chống sét lan truyền đường tổng đài +...

Chống sét phòng máy chủ, chống sét phòng server, chống sét bảo vệ phòng máy chủ, chống sét bảo vệ phòng server: - Chống sét trực tiếp: chống sét trực tiếp lắp trên mái tòa nhà, văn phòng chứa phòng máy chủ - Chống sét lan truyền: + Chống sét lan truyền đường nguồn điện + Chống sét lan truyền đường mạng lan + Chống sét lan truyền đường tổng đài + Chống sét lan truyền đường ADSL + Chống sét lan truyền đường BNC + Chống sét lan truyền đường RJ45, đường cáp cat5, cat6, cáp POE Chi tiết xem ở mục sau: http://hahitech.vn/cms.php?id_cms=10

More

Chống sét phòng máy chủ, chống sét phòng server  There are 4 products.

NDCAT6AEA, chống sét cổng mạng LAN cat6, chống sét cổng mạng lan PoE, chống sét camera IP, chống sét cổng mạng OBO, chống sét camer IP OBO
MCD50B31OS, 5096 83 6, 5096836, chống sét, chống sét lan truyền OBO, cắt lọc sét OBO
KOAXBE2MFF, thiết bị chống sét camera analog, chống sét đường hình cáp, chống sét TV, chống sét cáp đồng trục
LSABMAG, chống sét điện thoại, chống sét đường trung kế, phiến chống sét krone, chống sét đường tín hiệu
Showing 1 - 4 of 4 items