Chống xung sét cảm ứng, lan truyền

Giải pháp chống sét lan truyền: - Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện: cấp 1, 2, 3 - Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, xDSL, Leased line, tín hiệu điều khiển, ADSL, RS232, RS485, RS422, RS 232, RS 485, RS 422, cổng tín hiệu DB9, cổng DB9, DB9

Chống xung sét cảm ứng, lan truyền  There is 1 product.

Subcategories

Showing 1 - 1 of 1 item