FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM, 2908264, FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1/2 Phoenix Contact