Kim thu sét phát xạ LPI GUARDIAN CAT G III, GUARDIAN CAT G III

Kim thu sét phát xạ LPI GUARDIAN CAT G III, GUARDIAN CAT G III

Hãng: LPI

Xuất xứ: Úc

Kim thu sét phát xạ LPI GUARDIAN CAT G III, GUARDIAN CAT G III

Hãng: LPI

Xuất xứ: Úc

Downloads:

Tài liệu kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT G III

Lắp đặt kim thu sét phát xạ sớm LPI GUARDIAN CAT G III

1. KIM THU SÉT GUARDIAN

 

1.1. Giới thiệu:
Kim thu sétGuardian CAT của LPI là thiết bị chủ động phóng điện sớm có kiểm soát (Công nghệ CONTROLLED ADVANCE TRIGERING). Chúng thu sét và dẫn xuống đất một cách an toàn nhờ hệ thống dây thoát sét và hệ thống tiếp điạ chống sét có điện trở thấp.Kim thu sét GUARDIAN được thiết kế để tạo ra một luồng điện tích (không khí được ion hoá) vào đúng thời điểm những tia tiên đạo của sét tiếp cận khu vực cần bảo vệ do đó được thu dòng sét và tiêu tán năng lượng sét một cách có kiểm soát.
Kim thu sét Guarrdian chia làm 3 loại: CAT I-G; CAT II-G; CAT III-G(*)

 

1.2. Bảng bán kính bảo vệ của Kim thu sét Guardian

Chiều cao công trình + Chiều cao cột (5m tiêu chuẩn)

Cấp 1 –
Cấp cao nhất
Cấp 2 –
Cáp bảo vệ cao
Cấp 3 –
Tiêu chuẩn
 

CAT I

CAT II

CAT III

CAT I

CAT II

CAT III

CAT I

CAT II

CAT III

10

38

44

54

52

60

72

69

80

88

20

46

54

66

63

73

89

74

99

109

30

52

62

75

73

84

118

77

113

120

50

 

75

92

 

102

124

 

128

134

80

 

75

92

 

115

124

 

128

134

100

 

75

92

 

115

124

 

128

134

120

 

75

92

 

115

124

 

128

134

150

 

75

92

 

115

124

 

128

134

 

1.3. Tại sao nên sử dụng Kim thu sét Guardian

- Được thiết kế trên cở sở những nghiên cứu công nghệ mới nhất (Latest Technology) tuân theo tiêu chuẩn: NZS/AS 1768-1991.

- Đối với hầu hết các ứng dụng thì hệ thống chống sét Guardian gồm có một Kim thu sét đơn CAT có khả năng bảo vệ diện tích rộng, dây cáp thoát sét chống nhiễu HVSC đối với những công trình nhạy cảm hoặc những công trình chuẩn mực và một hệ thống tiếp đất có kháng trở thấp.

- Hệ thống Kim thu sét của LPI được lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn về chống sét.

- Hệ thống Kim thu sét Guardian của LPI dễ lắp đặt và không cần bảo trì.

- Hệ thống Kim thu sét Guardian là một giải pháp rất kinh tế trong việc lắp đặt hệ thống chống sétnhưng độ an toàn lại cao.

RelatedProducts