Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, chất giảm điện trở đất, chất giảm điện trở tiếp địa

Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, chất giảm điện trở đất, chất giảm điện trở tiếp địa, chất giảm điện trở

Hóa chất giảm điện trở đất GEM

GEM 25A, GEM - 25A, GEM-25A, GEM-25, GEM25

Hóa chất ổn định điện trở đất GEM

Bột than tiếp địa GEM

Hóa chất GEM

Hãng: ERICO

Xuất xứ: Mỹ


 

Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, chất giảm điện trở đất, chất giảm điện trở tiếp địa, chất giảm điện trở

Được triển khai từ 1992, hoá chất cải tạo đất GEM là vật liệu dẫn điện rất tốt. Hoá chất này có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn khi thựchiện hệ thống nối đất. GEM cải thiện rất hiệu quả đất trong mọi điều kiện khác nhau của đất.

 

GEM là vật liệu lý tưởng để sử dụng ở các nơi mà đất có tính dẫn điện xấu như là đất đá, đất đồi và đất cát. GEM cũng là một giải pháp trong tình huống khi mà cọc nối đất không thể đóng sâu hay ở các vùng đất có diện tích giới hạn gây khó khăn trong việc thực hiện hệ thống đất theo các phương pháp cũ.Như vậy vấn đề cốt lõi là không có bất kỳ vật liệu nào có thể sánh với GEM trong việc giảm điện trở nối đất và giữ giá trị thấp lâu dài, không có vật liệu nào bằng GEM khi so sánh về việc cung cấp khả năng dẫn điện tốt cho hệ thống nối đất. Hơn thế nữa, hiệu quả của GEM đã được chứng minh bằng các thí nghiệm nghiêm khắc, độc lập và rất nhiều thử nghiệm thực tế.

 

CÁC TÍNH CHẤT CỦA GEM

 

Tính hiệu quả 
• Giảm điện trở suất của đất từ 50% -90%

• Giữ ổn định giá trị điện trở nối đất

• Hiệu quả ngay cả khi đất rất khô

Độ bền cao

• Không bị biến tính hay phân hủy theo thời gian

• Không cần bảo trì định kỳ hay thay thế

• Không phụ thuộc vào sự hiện diện thường xuyên của nước để duy trì khả năng dẫn điện

Bảo vệ môi trường

• Không ảnh hưởng đến tính chất của đất

• Không độc hại, ô nhiễm nguồn nước

• Đáp ứng các yêu cầu của EPA về bảo vệ môi trường

Dể sử dụng

• Được đóng bao 25 pound (11.34kg), dễ vận chuyển

• Dể dàng sử dụng

• Có thể dùng ở dạng khô hay dạng ướt

• Dể dàng pha trộn vào xi măng, bùn hay than

• Không pha trộn khi sử dụng ở dạng khô, chỉ mở bao và trút ra

• Nhanh chóng hút ẩm từ đất và đông cứng lại

• Giảm kích thước hệ thống đất khi các phương pháp cũ không thể đáp ứng được. Bạn sẽ thấy hiệu quả tiết kiệm khi thực hiện hệ thống nối đất qua từng bao GEM một.

 

RelatedProducts