OVR 1N 10-275, 2CTB813912R1000, 3660308509208, B81391210, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 2, chống sét nguồn điện ABB, Hahitech