TDS1301T150, ERITEC TDS1301T-150, ERITEC TDS130M150, thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 điện áp 150V, Hahitech