Giải pháp chống sét cho thủy điện

Giải pháp chống sét cho thủy điện bao gồm 3 phần: - Chống sét trực tiếp: + Chống sét trực tiếp bằng kim thu sét + Chống sét trực tiếp bằng kim thu sét kết hợp lồng Faraday - Chống xung sét cảm ứng lan truyền: đường nguồn điện, đường tín hiệu, đường ADSL, điện thoại, PLC, GPS - Hệ thống tiếp địa

Giải pháp chống sét cho thủy điện  There are 2 products.

Chống sét trực tiếp cho thủy điện: Dùng phương pháp kết hợp lồng Faraday và kim Franklin cổ điển + Chống sét trực tiếp cho khu vực nhà máy, khu vực điều khiển + Chống sét trực tiếp cho khu vực đập
Chống sét lan truyền, chống xung sét cảm ứng + Chống sét lan truyền đướng nguồn điện, cắt lọc sét đường điện: cấp 1, cấp 2, cấp 3 + Chống sét đường tín hiệu, cắt lọc sét đường tín hiệu: Mạng lan, điện thoại, Internet, PLC
Showing 1 - 2 of 2 items