Giải pháp chống sét cho tổng đài điện thoại

Chống sét tổng đài Chống sét cho tổng đài điện thoại Giải pháp chống sét cho tổng đài điên thoại

Giải pháp chống sét cho tổng đài điện thoại  There are 2 products.

Phiến chống sét, chống sét cho phiến krone, phiến krone chống sét, chống sét tổng đài   Để bảo vệ cho nguồn điện có thể sử dụng thiết bị DEHNguard T (chống sét cấp II) lắp ở bảng điện tổng và DEHNrail lắp trước tổng đài. Đối với các đương trung kế và thuê bao có thể sử dung thiết bị DEHN DPL chống sét cho 10 luồng trung kết hoặc thuê bao. Thiết bị DEHN...
  GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT CHO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI Để bảo vệ cho nguồn điện có thể sử dụng thiết bị DEHNguard T (chống sét cấp II) lắp ở bảng điện tổng và DEHNrail lắp trước tổng đài. Đối với các đương trung kế và thuê bao có thể sử dung thiết bị DEHN DPL chống sét cho 10 luồng trung kết hoặc thuê bao. Thiết bị DEHN DPL được cắm trên phiến Krone.
Showing 1 - 2 of 2 items