Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu PCM - FEEDER - POSTEF
Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu PCM - FEEDER - POSTEF

Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu PCM - FEEDER - POSTEF  There are 4 products.

Thiết bị chống sét cho đường truyền tốc độ cao HSP10-P, chống sét đường điện thoại - trung kế tổng đài, chống sét đường tín hiệu
Thiết bị chống sét PCX T43, chống sét dùng cho đường PCM cấp 1 hoặc cấp 2 có kiểu đấu nối T43 cho đường dây không cân bằng
Thiết bị chống sét DTI-B1, chống sét cho đường PCM cấp 1 hoặc cấp 2 có kiểu đấu nối BNC cho đường dây đối xứng cân bằng
Thiết bị chống sét đường truyền PCM, thiết bị chống sét đường tín hiệu bưu điện, thiết bị cắt lọc sét bưu điện,  Proline Postef
Showing 1 - 4 of 4 items