Giải pháp chống sét lan truyền cho hệ thống điều khiển trong nhà máy, chống sét hệ thống điều khiển nhà máy, chống sét nhà máy

Giải pháp chống sét lan truyền cho hệ thống điều khiển trong nhà máy, chống sét hệ thống điều khiển nhà máy, chống sét nhà máy

Giải pháp chống sét lan truyền cho hệ thống điều khiển trong nhà máy, chống sét hệ thống điều khiển nhà máy, chống sét nhà máy

Hình ảnh minh họa

An toàn cho hệ thống điều khiểnHệ thống tự động trong công nghiệp là một chuẩn mực cho hầu hết các công ty. Bất cứ một sự cố gây dừng hoạt động của dây chuyền sản xuất có thể dẫn tới tình hình tài chính của công ty lâm vào thế khó khăn nghiêm trọng, trong khi bảo hiểm cho sự cố sản xuất thường là không có.

Để đảm bảo an toàn vận hành cho hệ thống, dây truyền sản xuất phải được bảo vệ an toàn đầu tiên. Đối với hệ thống nguồn, nguy cơ dòng ngắn mạch phải được xem xét một cách thận trọng, thiết bị có khả năng phối hợp năng lượng bảo vệ sơ cấp và thứ cấp đem lại hiệu quả tối đa.

Bảo vệ sơ cấp nguồn điện, lựa chọn các họ thiết bị DEHNventil, DEHNbloc là giải pháp đem lại hiệu quả bảo vệ và độ tin cậy cao, khả năng bảo vệ an toàn nguồn điện trước những tác động phá hủy của xung sét trực tiếp/ lan truyền.

Bảo vệ thứ cấp, các thiết bị bảo vệ họ DEHNguard, DEHNrail, . . đa dạng chủng loại, lắp đặt linh hoạt, ngăn chặn các xung sốc, những quá áp trên đường dây, đem lại hiệu quả bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện.

Đối với hệ thống IT, sử dụng các thiết bị BLITZDUCTOR XT, DEHNconnect, DEHNpatch, .. đồng thời nối tiếp địa cho các bộ PLC hoặc giao diện AS, cảm biến, khởi động từ nhằm giảm ảnh hưởng bởi xung sốc dẫn tới tổn thất cho các thiết bị.Với phương án bảo vệ toàn diện, đảm bảo an toàn cho các dây chuyền sản xuất với độ tin cậy cao, loại bỏ và ngăn chặn hoàn toàn các ảnh hưởng, tác động của sét từ bên ngoài - Một sự đầu tư mang lại hiệu quả bảo vệ cao.

Đề xuất thiết bị