Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60
Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60, chống sét Kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60 Kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV) Kim thu sét bán kính bảo vệ 69m (cấp I)

Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60  There is 1 product.

CPT-60, kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60, kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV), 69m (cấp I), chống sét
Showing 1 - 1 of 1 item