Thiết bị chống sét Ciprotec, Kim thu sét phát xạ sớm Nimbus CPT

- Kim thu sét phát xạ sớm Cirprotec Nimbus 15, 30, 45, 60, Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3, NLP 1100-15, NLP 1100-30, NPL 1100-44, NLP 2200 - Chống sét lan truyền Cirprotec CM CSH, CSH, CSC, PSC, CS, PS, SCF, DM, NSB, NSS, PSL, CPS Block, CPS nano

Thiết bị chống sét Ciprotec, Kim thu sét phát xạ sớm Nimbus CPT  There are 14 products.

Subcategories

Bộ đếm sét CDR-401, bộ...
Bộ đếm sét CDR-401, bộ đếm sét CDI-2000 và CDI-250, Cirprotec
Giải pháp chống sét...
Giải pháp chống sét Cirprotec, kim thu sét Cirprotec
Kim thu sét chủ động...
Kim thu sét chủ động Cirprotec Nimbus CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3
Kim thu sét CPT-60,...
Kim thu sét CPT-60, kim thu sét Cirprotec CPT-60, chống sét Kim thu sét Cirprotec Nimbus CPT-60 Kim thu sét bán kính bảo vệ 120m (cấp IV) Kim thu sét bán kính bảo vệ 69m (cấp I)
Kim thu sét NLP...
Kim thu sét NLP 1100-15, NLP 1100-30, NPL 1100-44, NLP 2200
Kim thu sét phát xạ...
Kim thu sét phát xạ sớm Cirprotec Nimbus 15, 30, 45, 60
Thiết bị chống sét lan...
Thiết bị chống sét lan truyền Cirprotec, CM CSH, CPS Block, CPS
Phân phối độc quyền kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo, nhập khẩu độc quyền kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo, Cirprotec
Kim thu sét bán kính bảo vệ 107m (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 79m (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec NIMBUS 60
NIMBUS 60, Cirprotec NIMBUS 60, giá kim thu sét, giá kim chống sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec NIMBUS 60
Cirprotec NIMBUS 60, NIMBUS 60, 77901160, kim thu sét bán kính bảo vệ 79m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 107m (cấp IV)
Kim thu sét bán kính bảo vệ 89m (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 63m (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec NIMBUS 45
NIMBUS 45, Cirprotec NIMBUS 45, giá kim thu sét, giá kim chống sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec NIMBUS 45
Cirprotec NIMBUS 45, NIMBUS 45, 77901145, kim thu sét bán kính bảo vệ 63m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 89m (cấp IV)
Kim thu sét bán kính bảo vệ 71m (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 48m (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec NIMBUS 30
NIMBUS 30, Cirprotec NIMBUS 30, giá kim thu sét, giá kim chống sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec NIMBUS 30
Cirprotec NIMBUS 30, NIMBUS 30, 77901130, kim thu sét bán kính bảo vệ 48m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 71m (cấp IV)
NIMBUS 15, Cirprotec NIMBUS 15, giá kim thu sét, giá kim chống sét Cirprotec, phân phối kim thu sét Cirprotec NIMBUS 15
Kim thu sét bán kính bảo vệ 51m (cấp IV), kim thu sét bán kính bảo vệ 32m (cấp I), kim thu sét chủ động Cirprotec NIMBUS 15
Cirprotec NIMBUS 15, NIMBUS 15, 77901115, kim thu sét bán kính bảo vệ 32m (cấp I), kim thu sét bán kính bảo vệ 51m (cấp IV)
Showing 1 - 14 of 14 items