Chống sét trực tiếp
Chống sét trực tiếp

Chống sét trực tiếp  There are 13 products.

Tính toán chống sét, tính bán kính bảo vệ chống sét, thiết kế chống sét
Mã sản phẩm: PULSAR60-IMH6012, (IMH-6012, IMH - 6012, IMH 6012) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR45-IMH4512, (IMH-4512, IMH - 4512, IMH 4512) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR30-IMH3012, (IMH-3012, IMH - 3012, IMH 3012) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Mã sản phẩm: PULSAR18-IMH1812, (IMH-1812, IMH - 1812, IMH 1812) Kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét phát tia tiên đạoXuất xứ: Pháp Hãng: HELITA
Lắp đặt kim thu sét theo phương pháp hình cầu lăn, Rolling sphere method
Tính toán cùng vào vệ của kim thu sét phát xạ sớm theo tiêu chuẩn NF 17102
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-50 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 95m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-30, ESE30, ESE-30, Stormaster-ESE30 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 71m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-60 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 107m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Mã sản phẩm: Stormaster-ESE-15 Xuất xứ: Úc Hãng: LPI Kim thu sét phát xạ sớm, bán kính bảo vệ 51m (lắp ở độ cao 5m). Kim thu sét phóng tia tiên đạo Kim thu sét chủ động
Kim thu sét phát xạ sớm ese Kim thu sét chủ động Kim thu sét hiện đại Kim thu sét phóng tia tiên đạo Chống sét trực tiếp Kim thu sét
Showing 1 - 13 of 13 items