KIẾN THỨC CHỐNG SÉT, CHỐNG SÉT, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHỐNG SÉT

KIẾN THỨC CHỐNG SÉT, CHỐNG SÉT, CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN  There are 69 products.

Subcategories

Chống sét lan truyền
Chống sét lan truyền
Chống sét trực tiếp
Chống sét trực tiếp
Hệ thống chống sét của...
Hệ thống chống sét của NASA Nasa không tiết lộ nhiều về hệ thống chống sét của mình: Hệ thống chống sét của NASA được miêu tả là khá đơn giản: Ba tòa tháp bằng thép và sợi thủy tinh cao 594 Foot (khoảng 590m). Mỗi tòa tháp ở đỉnh đầu là một cột sợi thủy tinh và một loạt các dây dây xích và dây dẫn xuống thiết kế để chuyển hướng sét ra khỏi tên lửa và cấu trúc phụ trợ của tên lửa. Cấu hình này giúp giữ cho toàn bộ phương tiện bị cô lập khỏi các dòng nguy hiểm. Để dễ hình dung hơn chúng ta nên xem video:
per page
Surge protection devices (SPD) - board for one-phase network to IEC/EN (DIN rail) Type 1 /Class I - Board format, 25 kA (10/350)
CSH4-25/400 TT, 77738042, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét lan truyền CSH4-25/400 TT, Hahitech
CSH1-100N, 77738030, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét lan truyền CSH1-100N, Hahitech
SPD lightning current arrester, Type 1 / Class I, 4 poles (4P), (L1-L2-L3-N-PE), 25 kA (10/350), 9 modules, monobloc, chống sét
CSH1-100N, 77738030, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, phân phối thiết bị chống sét lan truyền CSH1-100N, Hahitech SPD lightning current arrester, Type 1 / Class I, 1 pole (N), (N-PE), 100 kA (10/350), 2 modules, monobloc, chống sét lan truyền
CSH1-50/230, 77738012, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, chống sét, phân phối chống sét lan truyền CSH1-50/230, Hahitech
CSH1-25/230, 77738022, chống sét nguồn điện cấp 1 Cirprotec, chống sét, phân phối chống sét lan truyền Cirprotec, Hahitech
Surge protection devices (SPD) - Electrical power supply networks to IEC/EN (DIN rail), Type 1 / Class I - Monobloc format
Kiểm tra hệ thống chống sét
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Chống sét nhà cao tầng, chống sét nhà dân, chống sét biệt thự
Showing 1 - 32 of 69 items