Phụ kiện tiếp địa, vật tư tiếp địa, vật tư phụ chống sét
- Kim thu sét - Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng, cọc thép mạ đồng Ấn độ, cọc thép mạ đồng D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa D14.2 dài 2.4m, cọc đồng tiếp địa - Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, bột giảm điện trở đất. - Cos đầu cọc, kẹp đầu cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa vào cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa ...
- Kim thu sét - Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng, cọc thép mạ đồng Ấn độ, cọc thép mạ đồng D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa D14.2 dài 2.4m, cọc đồng tiếp địa - Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, bột giảm điện trở đất. - Cos đầu cọc, kẹp đầu cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa vào cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa và cọc tiếp địa. - Băng đồng tiếp địa. - Thuốc hàn hóa nhiệt, khuôn hàn hóa nhiệt, mối hàn hóa nhiệt, khuân hàn hóa nhiệt
More

Phụ kiện tiếp địa, vật tư tiếp địa, vật tư phụ chống sét  There are 3 products.

Showing 1 - 3 of 3 items