Chống sét cho hệ thống nguồn điện PV (Power Solar), DG M YPV SCI 1200, DG M YPV SCI 1200 FM

Bộ chống sét tích hợp sẵn 2 cực bảo vệ DC+ & DC- cho hệ thống nguồn điện PV (Power Solar) với điện áp PV 1200V, điện áp DC+,DC- đến PE 600V, dòng cắt cực đại 30kA, điện áp bảo vệ ≤4,5kV, tích hợp sẵn phần tử ngắt, ngắn mạch đảm bảo an toàn khi làm việc chống cháy nổ. Có cổng cảnh báo tín hiệu khi làm việc.

Bộ chống sét tích hợp sẵn 2 cực bảo vệ DC+ & DC- cho hệ thống nguồn điện PV (Power Solar) với điện áp PV 1200V, điện áp DC+,DC- đến PE 600V, dòng cắt cực đại 30kA, điện áp bảo vệ ≤4,5kV, tích hợp sẵn phần tử ngắt, ngắn mạch đảm bảo an toàn khi làm việc chống cháy nổ. Có cổng cảnh báo tín hiệu khi làm việc.

RelatedProducts