Van liên kết đẳng thế, van đẳng thế, liên kết đẳng thế, Van cách ly, EXFS 100 KU

Mã hàng: EXFS 100 KU

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Dehn Isolating Spark Gap. chịu xung 10/350 µs là 100kA xung 8/20 µs là 100kA, 2m dài cable mỗi đầu.

Mã hàng: EXFS 100 KU

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Dehn Isolating Spark Gap. chịu xung 10/350 µs là 100kA xung 8/20 µs là 100kA, 2m dài cable mỗi đầu.

Catalogue ở cuối trang

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


RelatedProducts