Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa  There are 7 products.

Cọc tiếp địa đồng hoặc thép mạ đồng dài 2400 mm, Ø14 mm theo tiêu chuẩn IEC 62501 và TCN2068-174   Các loại cọc tiếp địa tiêu biểu:   + Cọc tiếp địa L2,4m, phi 16 (ẤN ĐỘ) + Cọc tiếp địa L2,4m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)     + Cọc tiếp địa L3,0m, phi 16 (ẤN ĐỘ)   + Cọc tiếp địa L3,0m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm Cọc tiếp địa thép mạ kẽm, cọc thép mạ kẽm V63x6, cọc thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x5 Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50, cọc tiếp địa địa thép mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x5
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63x63x6 dài 2,5m
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50 dài 2,4m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V60 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V50x50x5 dài 2,5m
Cọc tiếp địa V5, cọc tiếp địa V6, cọc thép mạ kẽm V5, cọc thép mạ kẽm V6, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6, cọc tiếp địa L63
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x63x5 dài 2,5m, cọc tiếp địa thép mạ kẽm L63x5 dài 2,4m
Showing 1 - 7 of 7 items