Đầu cốt đồng M25, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D10, đầu cốt SC-25

Sản phẩm mới

Đầu cốt đồng M25, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D10, đầu cốt SC-25

Mã sản phẩm: SC-25
Xuất xứ: Việt Nam

0

Đầu cốt đồng M25, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D10, đầu cốt SC-25

Mã sản phẩm: SC-25
Xuất xứ: Việt Nam

Đầu cốt nhôm cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Các loại đầu cốt cho khách hàng lựa chọn theo yêu cầu được liệt kê dưới đây:

Đầu cốt đồng, đầu treo cáp đồng, đầu cuối cáp đồng, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120, đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Đầu cốt đồng, đầu treo cáp đồng, đầu cuối cáp đồng, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120, đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Đóng gói sản phẩm đầu cốt đồng

Đầu cốt đồng M150, đầu cốt đồng cáp 150 mm2, đầu cốt đồng cáp M150 với lỗ D10, D12, D14, D16

RelatedProducts