Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, SC 150-12, SC 185-14, SC 240-14

Sản phẩm mới

Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, đầu cốt SC 150-12, đầu cốt SC 185-14, đầu cốt SC 240-14

0

Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, đầu cốt SC 150-12, đầu cốt SC 185-14, đầu cốt SC 240-14

Mã sản phẩm: SC
Xuất xứ: Việt Nam

Đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Các loại đầu cốt cho khách hàng lựa chọn theo yêu cầu được liệt kê dưới đây:

Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, đầu cốt SC 150-12, đầu cốt SC 185-14, đầu cốt SC 240-14

Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, đầu cốt SC 150-12, đầu cốt SC 185-14, đầu cốt SC 240-14

RelatedProducts