Công ty Chống Sét Tốt nhất miền Trung, công ty chống sét lớn mạnh nhất miền Trung

Sản phẩm mới

Công ty Chống Sét Tốt nhất miền Trung, công ty chống sét lớn mạnh nhất miền Trung

Công ty Chống Sét Tốt nhất miền Trung, công ty chống sét lớn mạnh nhất miền Trung

- Chống sét trực tiếp: Kim thu sét + Cột thu sét + Dây thoát sét + Hệ thống tiếp địa
- Chống sét lan truyền: Chống sét lan truyền nguồn điện + chống sét lan truyền đường tín hiệu (ADSL, điện thoại, Truyền hình cáp) + Hệ thống tiếp địa

 

 

RelatedProducts