Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất NOVARIS - AUSTRALIA - ÚC - Hahitech

NOVARIS - AUSTRALIA - ÚC - Hahitech

NOVARIS - AUSTRALIA - ÚC - Hahitech

Xem thêm
per page
New
Novaris, Nhập khẩu, phân phối, lắp đặt thiết bị chống sét Novaris Úc Australia, Chống Sét, Chống Sét Chuyên Nghiệp
0
SFH3-1200-100-275, SFH3-1600-100-275, SFH3-2000-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 pha 1200A-1600A-2000A, Cắt lọc sét NOVARIS
SFH3-250-100-275, SFH3-400-100-275, SFH3-630-100-275, SFH3-800-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS
SFH3-250-200-275, SFH3-400-200-275, SFH3-630-200-275, SFH3-800-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS
IS-LCP-18, IS-LCP-18-PCB, chống sét cân điện tử loadcell, cân ô tô loadcell, làm việc trong môi trường dễ cháy nổ, NOVARIS
SLT-Y-M20, SLT-Y-N12, cút chữ y nối ống đi dây tiếp địa chống sét, thiết bị chống sét NOVARIS, cắt lọc sét NOVARIS
IS-SLT3-18, IS-SLT3-36, IS-SLT4-RTD, thiết bị chống sét tín hiệu làm việc trong môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, NOVARIS
IS-SLT1-7v5, IS-SLT1-18, IS-SLT1-36, IS-SLT3-7v5, thiết bị chống sét làm việc trong môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, NOVARIS
IS-SSP6A-14, IS-SSP6A-26, IS-SSP6A-38, thiết bị chống sét tín hiệu điều khiển, trong môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, NOVARIS
IS-SL7v5, IS-SL18, IS-SL36, IS-SL-PSTN, IS-SL-485, thiết bị chống sét tín hiệu, PLC trong môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, NOVARIS
IS-SL-DH, IS-SL-RTD, IS-SL-420i, thiết bị chống sét tín hiệu, PLC trong môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, NOVARIS
SIP-110, SIP-230, SIP-24, thiết bị hiển thị trạng thái thiết bị chống sét, thiết bị báo trạng thái làm việc thiết bị chống sét
TSC1-DIN, TSC1-CT, thiết bị chống sét lan truyền, bộ đếm sét lan truyền, phân phối thiết bị chống sét NOVARIS
TSC1-IP65, thiết bị đếm sét trực tiếp, bộ đếm sét trực tiếp, chống sét trực tiếp NOVARIS, phân phối thiết bị chống sét NOVARIS
SPT-02, thiết bị đo kiểm thiết bị chống sét, thiết bị kiểm định chống sét, đo kiểm tra thiết bị chống sét, chống sét NOVARIS
SDD2-12-14, SDD2-12-30, SDD2-40-50, SDD2-40-110, SDD2-40-130, chống sét bảo vệ các thiết bị điện, điện tử, thông tin đường sắt
SDD2-50-110-RPU, SDD3-10-31-RPU, SDD3-30-130-RPU, chống sét bảo vệ các thiết bị điện, điện tử, IT, hệ thống thông tin đường sắt
SFD2-10-100-460-A, SFD2-20-100-130-A, SFD2-32-100-275-A, chống sét nguồn điện 1 pha cho hệ thống IT và hệ thống cấp nguồn DC
SFD2-6-10-275, SFD2-10-40-50-A, SFD2-10-100-275-A, chống sét nguồn điện 1 pha cho hệ thống IT và hệ thống cấp nguồn DC, NOVARIS
 SLD1-MPU21, SLD1-MPU22, SLD1-MPU23, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU17, SLD1-MPU18, SLD1-MPU20, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU12, SLD1-MPU14, SLD1-MPU15, SLD1-MPU16, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
TCP-2.5-40-230, TCP-2.5-40-350, thiết bị chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD4-MPU7, SLD1-MPU9, SLD1-MPU11, SLD4-MPU10, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU4, SLD1-MPU5, SLD1-MPU6, SLD1-MPU8, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
GDT-100-350-RPU, thiết bị chống sét GDT gas discharge tube, thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ tín hiệu đường sắt, NOVARIS
SLH2-36, SLH2-68, SLH2-110, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68-EC90, SL2-PSTN-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-18-EC90, SL2-36-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-485-EC90, SL2-7v5-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68, SL2-PSTN, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-7v5, SL2-18, SL2-36, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
Showing 1 - 32 of 128 items