Đầu Cốt Cos - Cose - Cosse đồng: M1, M2, M2.5, M3, M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400

Đầu Cốt Cos - Cose - Cosse đồng: M1, M2, M2.5, M3, M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400

Đầu cốt đồng, đầu treo cáp đồng, đầu cuối cáp đồng, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120, đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt...

Đầu Cốt Cos - Cose - Cosse đồng: M1, M2, M2.5, M3, M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400

Đầu cốt đồng, đầu treo cáp đồng, đầu cuối cáp đồng, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120, đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Xem thêm

Đầu Cốt Cos - Cose - Cosse đồng: M1, M2, M2.5, M3, M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400  Có 60 sản phẩm

per page
New
Đầu cốt cosse đồng 2 lỗ cho cáp M35 - M50 - M70, đầu cốt đồng 2 lỗ cho cáp M95, đầu cốt đồng 2 lỗ cho cáp M120
0
New
Đầu cốt đồng 2 lỗ, đầu cosse đồng tiếp địa 2 lỗ, đầu cốt đồng 2 lỗ cho cáp M16, đầu cốt đồng 2 lỗ cho cáp M25
0
New
Mũ chụp đầu cốt cos cose cosse dùng cho cáp M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400
0
New
Mũ chụp đầu cốt cos cose cosse dùng cho cáp 6, 10, 16, 25, 35, 50,70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2
0
New
Mũ chụp đầu Cosse Nhiều chủng loại  từ 2 đến 400. Mũ chụp đầu Cosse có nhiều màu lựa chọn. Mũ chụp đầu Cosse Đóng gói theo bịch (Loại nhỏ).
0
New
Mũ chụp đầu Cosse (Cable Lug Sleever), mũ chụp đầu cốt cos cose cosse, mũ chụp đầu cốt cos cose cosse các loại
0
New
Đầu cốt đồng SC6, Đầu cốt đồng M6, đầu cốt đồng cáp M6 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M6 với lỗ D8, Đầu cosse M6 SC6 SC-6 Mã sản phẩm: SC-6 Xuất xứ: Việt Nam
0
New
Đầu cốt đồng M10, đầu cốt đồng cáp M10 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M10 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M10 với lỗ D10, đầu cốt SC-10 Mã sản phẩm: SC-10 Xuất xứ: Việt Nam
0
New
Đầu cốt đồng M16, đầu cốt đồng cáp M16 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M16 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M16 với lỗ D10, đầu cốt SC-16 Mã sản phẩm: SC-16 Xuất xứ: Việt Nam
0
New
Đầu cốt đồng M25, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D6, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D8, đầu cốt đồng cáp M25 với lỗ D10, đầu cốt SC-25 Mã sản phẩm: SC-25 Xuất xứ: Việt Nam
0
New
Đầu cốt đồng SC185, đầu côt đồng cáp 185 mm2, đầu cốt đồng cáp M185 với lỗ D12, D14, D16, đầu cốt đồng 185 mm2
0
New
Đầu cốt cos cose cosse đồng M35, đầu cốt đồng cáp M35 với lỗ D6,  đầu cốt đồng cáp M35 với lỗ D8 - D10 - D12
0
New
Đầu cốt đồng M150, đầu cốt đồng cáp 150 mm2, đầu cốt đồng cáp M150 với lỗ D10, D12, D14, D16
0
New
Đầu cốt tròn chuôi nhựa, đầu cốt tròn chuôi nhựa RV 2-5, đầu cốt tròn chuôi nhựa RV 3-5, đầu cốt tròn chuôi nhựa RV 5-5
0
New
Túi 100 đầu cốt cos cose cosse chĩa chữ Y (SV) bọc nhựa, Túi đầu cốt cos cose cosse chĩa chữ Y (SV) bọc nhựa
0
New
Đầu cốt Y chuôi nhựa, đầu cốt Y chuôi nhựa SV 1-3,  SV 2-3, SV 2-4, SV 2-5, SV 3-5, đầu cốt Y chuôi nhựa SV 5-5
0
New
Đầu cốt  nhôm, đầu treo cáp nhôm, đầu cuối cáp nhôm, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50 - M70 - M95 - M120 - M150 Đầu cốt  nhôm, đầu treo cáp nhôm, đầu cuối cáp nhôm, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120
0
New
Đầu cốt nhôm M240, đầu cốt nhôm M185, đầu cốt nhôm M150, đầu cốt nhôm M120, đầu cốt nhôm M95, đầu cốt nhôm M70, đầu cốt nhôm M50
0
New
Đầu cốt nhôm, Cos Cose cosse nhôm, dùng cho dây 16-25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120-150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2
0
New
Đầu cốt đồng nhôm giả Úc, kiểu Úc: M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400
0
New
Đầu cốt đồng nhôm kiểu Úc một lỗ đuôi dài GULIFA: M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400
0
New
Đầu cốt đồng nhôm kiểu Úc một lỗ đuôi dài: M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400
0
New
Đầu cốt đồng nhôm, Đầu cốt đồng nhôm một lỗ đuôi dài: M4, M6, M10, M16, M25, M35, M50, M70, M95, M120, M150, M185, M240, M300, M400
0
New
Đầu cốt đồng nhôm, Đầu cốt đồng nhôm một lỗ đuôi dài, đầu cốt đồng nhôm một lỗ, đầu cốt đồng nhôm dài 1 lỗ Đầu cốt đồng nhôm một lỗ đuôi dài, đầu cốt đồng nhôm một lỗ ,đầu cốt đồng nhôm dài một lỗ, đầu cốt đồng nhôm một lỗ M240, đầu cốt đồng nhôm một lỗ M300, đầu cốt đồng nhôm một lỗ M400
0
New
Đầu cốt đồng đúc hai lỗ, Đầu cốt đồng đúc 2 lỗ đuôi dài, Đầu cốt cos cose cosse 2 lỗ đuôi dài Đầu cốt đồng đúc hai lỗ đuôi dài, đầu cốt đồng đúc hai lỗ ,đầu cốt đồng đúc dài hai lỗ, đầu cốt đồng đúc hai lỗ M400, đầu cốt đồng đúc hai lỗ M500, đầu cốt đồng đúc hai lỗ M630
0
New
Đầu cốt đồng đúc, đầu cos cose cosse đồng đúc, đầu cốt đồng nhôm đúc, đầu cos cose cosse đồng nhôm đúc Đầu cốt đồng đúc một lỗ đuôi dài, đầu cốt đồng đúc một lỗ ,đầu cốt đồng đúc dài một lỗ, đầu cốt đồng đúc M120, đầu cốt đồng đúc M185, đầu cốt đồng đúc M240, đầu cốt đồng đúc M300
0
New
Đầu cốt đồng một lỗ đuôi dài, Đầu cốt đồng 1 lỗ đuôi dài, Đầu cốt cos cose cosse đồng 1 lỗ đuôi dài
0
New
Đầu cốt đồng SC, đầu cốt đồng loại ngắn, đầu cốt đồng loại tiêu chuẩn, đầu cốt SC 120-10, đầu cốt SC 150-12, đầu cốt SC 185-14, đầu cốt SC 240-14
0
New
Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M95, Đầu cốt đồng hai lỗ cáp M95, đầu cốt đồng hai lỗ cáp 95 mm2, đầu cốt đồng hai lỗ D12
0
New
Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M50, đầu cốt đồng 2 lỗ cáp 50 mm2, đầu cốt đồng 2 lỗ D10, đầu cốt đồng 2 lỗ M50 Đầu cốt đồng hai lỗ cáp M50, đầu cốt đồng hai lỗ cáp 50 mm2, đầu cốt đồng hai lỗ D10, đầu cốt đồng hai lỗ M50
0
New
Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M70, đầu cốt đồng 2 lỗ cáp 70 mm2, đầu cốt đồng 2 lỗ D12, đầu cốt đồng 2 lỗ M70
0
New
Đầu cốt đồng hai lỗ cáp M35, đầu cốt đồng hai lỗ cáp 35 mm2, đầu cốt đồng hai lỗ D10, đầu cốt đồng hai lỗ M35, Cosse M35
0
Showing 1 - 32 of 60 items