SDE4-160K-M-RR, tủ cắt lọc sét 3 pha 160kA, thiết bị cắt lọc sét 3 pha 160A, Precision Power, vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện

Sản phẩm mới

SDE4-160K-M-RR, tủ cắt lọc sét 3 pha 160kA, thiết bị cắt lọc sét 3 pha 160A, Precision Power, vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện

SDE4-160K-M-RR, tủ cắt lọc sét 3 pha 160kA, thiết bị cắt lọc sét 3 pha 160A, Precision Power, vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện

 

Download catalogue 3P Surge Diverter - SDE4 - xxxx Series (Metal Enclosure)

RelatedProducts