HW3-xxC-xxK-M-RR-CB, tủ cắt lọc sét 3 pha dòng tải từ 32A đến 63A, tủ cắt lọc sét 3 pha Precision Power

New product

HW3-xxC-xxK-M-RR-CB, tủ cắt lọc sét 3 pha dòng tải từ 32A đến 63A, tủ cắt lọc sét 3 pha Precision Power

HW3-xxC-xxK-M-RR-CB, tủ cắt lọc sét 3 pha dòng tải từ 32A đến 63A, tủ cắt lọc sét 3 pha Precision Power

 

Download Catalogue Single Phase - Metal Enclosure, Transient Tracking Powerline Filter, Single Phase - HW1-Series 32Amps ~ 400Amps Metal Enclosure

 

Mã thiết bị Tính năng thiết bị
HW3-xxC-xxK-M-RR-CB

 

Tủ cắt lọc sét 3 pha dòng tải từ 32A đến 63A, tủ cắt lọc sét 3 pha Precision Power, vỏ bằng thép sơn tĩnh điện

RelatedProducts