Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất Phoenix Contact - Germany Đức

Phoenix Contact - Germany Đức

Thiết bị chống sét lan truyền

Phoenix Contact - Germany Đức


Thiết bị chống sét lan truyền

Xem thêm
per page
New
Phoenix Contact, Nhập khẩu, phân phối, lắp đặt thiết bị chống sét Phoenix Contact, Chống Sét, Chống Sét Chuyên Nghiệp
0
Type 1 surge protection plug - FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - 2907263, module chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - 2801532, chống sét lan truyền 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186, chống sét lan truyền 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645, chống sét lan truyền 3 pha type 1/2 Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - 2801242, module chống sét lan truyền type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM - 2905416, chống sét lan truyền 1 pha Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - 2907388, chống sét lan truyền Type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 25-400 - 2800106, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 100 N/PE CTRL-3.0 - 2905834, chống sét lan truyền nguồn điện Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231, Module chống sét lan truyền cấp 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix Contact
Type 1 surge protection plug - FLT 100 N/PE-1.5-ST – 2800304, module chống sét dây trung tính Phoenix Contact, chống sét
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161, chống sét nguồn điện 1000 V DC Pin mặt trời
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165, module chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix
Lightning/surge arrester type 1/2, VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM, 2909629, chống sét nguồn điện type 1/2 Phoenix Contact
Type 2 surge protection base element, VAL-MS-T1/T2 BE/O, 2905650, chân đế lắp thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 Phoenix
Combination type 1/2 protective device, FLT 35 CTRL-4.0, 2801635, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device, FLT 25-400, 2800106, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
FLT 100 N/PE CTRL-3.0, 2905834, nhập khẩu phân phối thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 100 N/PE CTRL-3.0 - 2905834, thiết bị chống sét nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix
VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST, 2801231, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 1/2 Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231, module chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1/2 Phoenix
F-MS-T1/T2 50, 2801136, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện Phoenix Contact, thiết bị chống sét Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136, chống sét nguồn type T1 / T2, chống sét Phoenix Contact
FLT 100 N/PE-1.5-ST, 2800304, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha Phoenix Contact, module chống sét Phoenix Contact
Type 1 surge protection plug - FLT 100 N/PE-1.5-ST - 2800304, Mode of protection N-PE, thiết bị chống sét Phoenix Contact
Type 1+2 protective device combination - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1+2, Phoenix
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM, 2905419, FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1/2
Combination type 1/2 protective device - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1/2
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM, 2905421, FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421, chống sét nguồn điện 3 pha cấp 1/2
FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM, 2905987, FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - 2905987, chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1/2
Showing 1 - 32 of 63 items