Thiết bị chống sét đường tín hiệu, chống sét đường truyền thông
Thiết bị chống sét đường tín hiệu, Chống sét đường truyền thông Chống sét tổng đài Chống sét mạng lan Chống sét đường ADSL Chống sét cổng DB9 Chống sét cổng DB15 Chống sét cổng DB25 Chống sét cổng RJ45 Chống sét cổng RJ11

Thiết bị chống sét đường tín hiệu, chống sét đường truyền thông  Có 29 sản phẩm

  Chống sét cân điện tử, chống sét bộ cảm biến, chống sét thiết bị cảm biến Mã sản phẩm: LCP01A Xuất xứ: Mỹ - Úc
New
LANRJ45C6P, ERICO CRITEC LANRJ45C6P, Chống sét cổng mạng LAN CAT6 PoE, chống sét cổng mạng LAN RJ45, chống sét camera IP, ERICO Mã sản phẩm: LANRJ45C6P Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
New
UTBTM, UTBSM, thiết bị chống sét, cắt lọc sét cho 1 đôi dây tín hiệu ERICO, REPLACEMENT MODULE FOR UTB, MODEM/TELEPHONE
New
UTB15MEX, UTB30MEX, UTB 15MEX, UTB 30MEX, thiết bị chống sét, cắt lọc sét cho 1 đôi dây tín hiệu ERICO
New
UTB30DPSM, UTB-30DPS, mô đun module chống sét, cắt lọc sét cho 2 đôi dây tín hiệu ERICO
New
UTB5DPM, UTB30DPM, UTB110DPM, UTB60DPM, UTB15DPM, mô đun module chống sét, cắt lọc sét cho 2 đôi dây tín hiệu ERICO
New
UTB30SPLEDM, UTB30-SP-LED, mô đun module chống sét đường tín hiệu ERICO có đèn LED hiển thị trạng thái làm việc
New
UTB5SPGM, UTB30SPGM, UTB110SPGM, UTB60SPGM, UTB15SPGM, REPLACEMENT MODULE FOR UTB, SINGLE PAIR ISOLATED GROUND, chống sét ERICO
New
UTB5-SP, UTB30-SP, UTB110-SP, UTB60-SP, UTB15-SP, REPLACEMENT MODULE FOR UTB, SINGLE PAIR, Module mô đun cắt lọc sét ERICO UTB
New
UTB5SPM, UTB30SPM, UTB110SPM, UTB60SPM, UTB15SPM, REPLACEMENT MODULE FOR UTB, SINGLE PAIR, Module chống sét ERICO UTB
New
UTB30SPLED, ERITEC UTB30SPLED, ERITEC UTB-30SP-LED, thiết bị chống sét đường tín hiệu 10 - 21 - 23 VAC, 15 - 30 - 33 VDC Mã sản phẩm: UTB30SPLED Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
New
Chống sét đường DATA, chống sét đường tín hiệu, chống sét đường tín hiệu điều khiển Mã sản phẩm: UTBSA, UTBTA, UTB15EX, UTB30EX Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Chống sét đường DATA, chống sét đường tín hiệu, chống sét đường tín hiệu điều khiển Mã sản phẩm: UTBSA, UTBTA, UTB15EX, UTB30EX Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Chống sét đường data, chống sét đường điều khiển Mã sản phẩm: UTB5DP, UTB15DP, UTB30DP, UTB60DP, UTB110DP, UTB30DPS Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Thiết bị chống sét đường data, chống sét đường tín hiệu, chống sét đường tín hiệu điều khiển. Mã sản phẩm: UTB5SPG, UTB15SPG, UTB30SPG, UTB60SPG, UTB110SPG Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Thiết bị chống sét đường data, chống sét đường tín hiệu, chống sét đường tín hiệu điều khiển. Mã sản phẩm: UTB5SP, UTB15SP, UTB30SP, UTB60SP, UTB110SP Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Chống sét cáp đồng trục BNC, Chống sét cáp đồng trục RF Mã sản phẩm: CSP1BNC90, CSP1NMF90, CSP1BNC600, CSP1NMF600, CSP1NB90, CSP1NB600 Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Chống sét 10 đôi dây tín hiệu, chống sét đường trung kế, chống sét hộp MDF, chống sét tổng đài Mã sản phẩm: HSP10K12 HSP10K36 HSP10K72 HSP10K230 SLP10K1F SLP1K2* Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét điện thoại, chống sét cổng RJ11, chống sét lan truyền, chống sét đường ADSL Mã sản phẩm: SLP1RJ11, SLP1RJ11A Xuất xứ: Mỹ - Úc
  Chống sét cổng RJ45, chống sét cổng POE, chống sét đường POE, MWERJ451, MWERJ452, chống sét cổng LAN Mã sản phẩm: MWERJ451, MWERJ452 Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét đường data, chống nguồn điện 1 chiều, chống sét nguồn video, chống sét nguồn camera Mã sản phẩm: MWESS Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét mạng lan, chống sét cổng POE, chống sét cổng RJ45, Mã sản phẩm: MWECSPOE Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét cáp đồng trục, chống sét truyền hình cáp, chống sét đường cáp CCTV, chống sét đường cáp Mã sản phẩm: CATV, CATVMF, CATVF, CCTV12, CATVHF Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét cáp đồng trục, chống sét truyền hình cáp, chống sét đường cáp CCTV, chống sét đường cáp Mã sản phẩm: CATV, CATVMF, CATVF, CCTV12, CATVHF Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét mạng LAN, chống sét cổng RJ45, chống sét cổng CAT6, chống sét cổng LAN POE, Mã sản phẩm: LANRJ45POE, LANRJ45C6, LANRJ45RAK Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét cổng RS232, chống sét cổng RS422, chống sét cổng RS423, chống sét cổng RS485 Mã sản phẩm: DEPRS2322525D, DEPRS23299D, DEPRS42299D Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Chống sét 10 đôi dây tín hiệu, chống sét đường trung kế, chống sét hộp MDF, chống sét tổng đài Mã sản phẩm: HSP10K12, HSP10K36, HSP10K72, HSP10K230, SLP10K1F, SLP1K2* Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
  Chống sét cho thiết bị cảnh báo từ xa, chống sét, chống sét lan truyền Mã sản phẩm: RTP3034 Xuất xứ: Mỹ - Úc
Chống sét đường tín hiệu điều khiển, chống sét đường truyền dữ liệu, chống sét lan truyền Mã sản phẩm: DSD1201S12, DSD1201S24 Xuất xứ: Mỹ - Úc Hãng: ERICO
Showing 1 - 29 of 29 items