Chống sét trực tiếp Precision Power, Direct Strike Lightning
Chống sét trực tiếp Precision Power, Direct Strike Lightning Protection

Chống sét trực tiếp Precision Power, Direct Strike Lightning  Có 10 sản phẩm

MAP EARTH INSPECTION PIT hố kiểm tra tiếp địa, hố tiếp địa, hố tiếp địa Composite, hố kiểm tra điện trở tiếp địa Precision Power
TERMINATION Precision Power, Earth Rod Connector MAP E.R.C, khớp ren nối kẹp đầu cọc tiếp địa MAP E.R.C Precision Power
EARTH ENHANGCING COMPOUNDS, hóa chất ổn định, giảm điện trở đất MAP, GRESLO, GRESLO PLUS, TERRAS, hóa chất Precision Power
BRASS COUPLERS, khớp đồng nối cọc tiếp địa, ống nối cọc tiếp địa, ống ren nối cọc tiếp địa, Chống Sét Precision Power
MAP COOPER BONDED EARTH RODS, cọc tiếp địa thép mạ đồng D14, D16, cọc tiếp địa MAP Precision Power, Chống Sét Precision Power
Cáp thoát sét chống nhiễu Low Induction Conductor LIC, cáp thoát sét chống nhiễu LIC Precision Power, Chống Sét Precision Power
SENTINELS, Kim thu sét chủ động phát xạ tia tiên đạo sớm bán kính bảo vệ 134m, kim thu sét chủ động SENTINELS Precision Power
Stormking ESE-60, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Precision Power, bán kính bảo vệ cấp I, II, III, IV: 79m, 86m, 97m, 107m
Stormking ESE-50, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Precision Power, bán kính bảo vệ cấp I, II, III, IV: 68m, 76m, 86m, 95m
Stormking ESE-30, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Precision Power, bán kính bảo vệ cấp I, II, III, IV: 48m, 55m, 63m, 71m
Showing 1 - 10 of 10 items