Thiết bị chống sét nguồn điện lắp nối tiếp NOVARIS
Thiết bị chống sét nguồn điện lắp nối tiếp NOVARIS

Thiết bị chống sét nguồn điện lắp nối tiếp NOVARIS  Có 5 sản phẩm

SSP3-63-50-275, SSP3-63-100-275, thiết bị cắt lọc sét 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 63A, Cắt lọc sét NOVARIS
SSP3-20-100-275, SSP3-32-50-275, SSP3-32-100-275, thiết bị cắt lọc sét 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 20A-32A, Cắt lọc sét NOVARIS
SSP1-63-100-275, SSP3-10-10-275, SSP3-20-50-275, cắt lọc sét 1 pha, 3 pha lắp nối tiếp dòng tải 10A-20A-63A, Cắt lọc sét NOVARIS
SSP1-32-50-275, SSP1-32-100-275, SSP1-63-50-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 32A-63A, Cắt lọc sét NOVARIS
SSP1-16-15-275, SSP1-20-50-275, SSP1-20-100-275, thiết bị cắt lọc sét 1 pha lắp nối tiếp dòng tải 16A-20A, Cắt lọc sét NOVARIS
Showing 1 - 5 of 5 items