Tủ lọc sét, tủ cắt lọc sét, bộ cắt lọc sét NOVARIS
Tủ lọc sét, tủ cắt lọc sét, bộ cắt lọc sét NOVARIS

Tủ lọc sét, tủ cắt lọc sét, bộ cắt lọc sét NOVARIS  Có 17 sản phẩm

SFH3-1200-100-275, SFH3-1600-100-275, SFH3-2000-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 pha 1200A-1600A-2000A, Cắt lọc sét NOVARIS
SFH3-250-100-275, SFH3-400-100-275, SFH3-630-100-275, SFH3-800-100-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS
SFH3-250-200-275, SFH3-400-200-275, SFH3-630-200-275, SFH3-800-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 oha 250A - 400A - 630A - 800A - 800A, NOVARIS
SFD2-10-100-460-A, SFD2-20-100-130-A, SFD2-32-100-275-A, thiết bị chống sét nguồn điện hệ thống IT, nguồn DC, Chống sét NOVARIS
SFD2-6-10-275, SFD2-10-40-50-A, SFD2-10-100-275-A, thiết bị chống sét nguồn điện hệ thống IT, nguồn DC, Chống sét NOVARIS
SGF3-125-130-275, SGF3-250-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 125A, NOVARIS
SGF1-63-130-275, SGF3-63-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 63A, NOVARIS
SGF1-40-130-275, SGF3-40-130-275, thiết bị tủ cắt lọc sét spark gap (khe hở phóng điện) và cuộn lọc LC, 1-3 pha, 40A, NOVARIS
SFH3-1200-200-275, SFH3-1600-200-275, SFH3-2000-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 3 pha 1200A-1600A-2000A, Cắt lọc sét NOVARIS
SFM1-125-50-275, SFM1-125-200-275, SFM3-125-50-275, SFM3-125-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS
SFM1-63-50-275, SFM1-63-200-275, SFM3-63-50-275, SFM3-63-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS
SFM1-40-50-275, SFM1-40-200-275, SFM3-40-50-275, SFM3-40-200-275, thiết bị tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha, 40A-63A-125A NOVARIS
HSF1-40-100-275, HSF1-63-100-275, HSF3-40-100-275, HSF3-63-100-275, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha, 3 pha NOVARIS
SFD1-32-50-275, SFD1-32-100-275, SFD3-10-50-275-A, SFD3-20-50-275-A, SFD3-32-50-275-A, chống sét, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS
SFD1-2-10-275, SFD1-6-10-275, SFD1-10-50-275, SFD1-20-50-275, SFD1-20-100-275, chống sét, cắt lọc sét nguồn điện NOVARIS
PP10E6-50, PP10E8-50, PP10B2-50, PP10B4-50, PP10B6-50, PP10B8-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS
PP10A2-50, PP10A4-50, PP10A6-50, PP10A8-50, PP10E2-50, PP10E4-50, ổ cắm chống sét, chống sét ổ cắm, chống sét lan truyền NOVARIS
Showing 1 - 17 of 17 items