Thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ ngành đường sắt NOVARIS
Thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ ngành đường sắt NOVARIS

Thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ ngành đường sắt NOVARIS  Có 18 sản phẩm

SDD2-12-14, SDD2-12-30, SDD2-40-50, SDD2-40-110, SDD2-40-130, chống sét bảo vệ các thiết bị điện, điện tử, thông tin đường sắt
SDD2-50-110-RPU, SDD3-10-31-RPU, SDD3-30-130-RPU, chống sét bảo vệ các thiết bị điện, điện tử, IT, hệ thống thông tin đường sắt
SFD2-10-100-460-A, SFD2-20-100-130-A, SFD2-32-100-275-A, chống sét nguồn điện 1 pha cho hệ thống IT và hệ thống cấp nguồn DC
SFD2-6-10-275, SFD2-10-40-50-A, SFD2-10-100-275-A, chống sét nguồn điện 1 pha cho hệ thống IT và hệ thống cấp nguồn DC, NOVARIS
 SLD1-MPU21, SLD1-MPU22, SLD1-MPU23, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU17, SLD1-MPU18, SLD1-MPU20, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU12, SLD1-MPU14, SLD1-MPU15, SLD1-MPU16, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
TCP-2.5-40-230, TCP-2.5-40-350, thiết bị chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD4-MPU7, SLD1-MPU9, SLD1-MPU11, SLD4-MPU10, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
SLD1-MPU4, SLD1-MPU5, SLD1-MPU6, SLD1-MPU8, chống sét đường tín hiệu đường sắt, chống sét ngành đường sắt, chống sét NOVARIS
GDT-100-350-RPU, thiết bị chống sét GDT gas discharge tube, thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ tín hiệu đường sắt, NOVARIS
SLH2-36, SLH2-68, SLH2-110, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68-EC90, SL2-PSTN-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-18-EC90, SL2-36-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-485-EC90, SL2-7v5-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68, SL2-PSTN, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-7v5, SL2-18, SL2-36, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SLH2-230, SLH2-350, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
Showing 1 - 18 of 18 items