Chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển NOVARIS
Chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển NOVARIS

Chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển NOVARIS  Có 36 sản phẩm

per page
SLT-Y-M20, SLT-Y-N12, cút chữ y nối ống đi dây tiếp địa chống sét, thiết bị chống sét NOVARIS, cắt lọc sét NOVARIS
SLH2-36, SLH2-68, SLH2-110, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68-EC90, SL2-PSTN-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-18-EC90, SL2-36-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-485-EC90, SL2-7v5-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-68, SL2-PSTN, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL2-7v5, SL2-18, SL2-36, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SLH2-230, SLH2-350, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, thông tin đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
RJ45-16PoE, RJ45-24Cat6, RJ45-24PoE, Chống sét cổng mạng LAN RJ45-Cat6 PoE, chống sét Switch, Rack, chống sét camera IP PoE
RJ45-8Cat6, RJ45-8PoE, RJ45-16Cat6, Chống sét cổng mạng LAN RJ45-Cat6 PoE, chống sét Switch, Rack, chống sét camera IP PoE
RJ45-1CB, chống sét C-Bus™ RJ45, chống sét đường C-BUS, chống sét cổng C-BUS chuẩn kết nối RJ45, thiết bị chống sét NOVARIS
LCP-18, LCP-36, LCP-18-PCB, LCP-36-PCB, chống sét cân điện tử Loadcell, chống sét cân ô tô, chống sét trạm cân loadcell, NOVARIS
DB9-RS232, DB25-RS232, DB9-RS485, DB25-RS485, chống sét cổng DB9, DB25, chống sét đường RS-485, RS-232, chống sét NOVARIS
SLM-7v5, SLM-18, SLM-36, SLM-68, SLM-200, chống sét đường tín hiệu điều khiển, đo từ xa, PLC, và hệ thống tưới tiêu, NOVARIS
SLD4-485, SLD4-DH, SLD4-PSTN, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD4-18, SLD4-36, SLD4-68, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD2-DH, SLD2-PSTN, SLD4-7v5, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD2-36, SLD2-68, SLD2-485, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD1-PSTN, SLD2-7v5, SLD2-18, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD1-7v5, SLD1-18, SLD1-36, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLD1-7v5, SLD1-18, SLD1-36, Thiết bị chống sét đường tín hiệu PLC, báo cháy, an ninh, đường sắt và SCADA, Chống sét NOVARIS
SLT4-36, SLT4-68, SLT4-200, SLT4-36-275, chống sét đường tín hiệu RS-232, RS-485, Thiết bị Chống Sét NOVARIS
SLT3-18, SLT3-36, SLT3-68, SLT3-200, SLT4-7v5, SLT4-18, chống sét đường tín hiệu RS-232, RS-485, Thiết bị Chống Sét NOVARIS
SLT1-7v5, SLT1-18, SLT1-36, SLT1-68, SLT1-200, SLT3-7v5, chống sét đường tín hiệu RS-232, RS-485, Thiết bị Chống Sét NOVARIS
SSP6A-65–EC90, SSP6A-130-EC90, thiết bị chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SSP6A-26-EC90, SSP6A-38-EC90, thiết bị chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SSP6A-130-G, SSP6A-14-EC90, thiết bị chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, SCADA, RS232, RS485, chống sét NOVARIS
SSP6A-14-G, SSP6A-26-G, SSP6A-38-G, SSP6A-65-G, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL-DH-EC90, SL-RTD-EC90, SL-420-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, đường sắt, SCADA, RS232, RS485, NOVARIS
SL-PSTN-EC90, SL-iSwitch-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, đường sắt, SCADA, RS232, RS485, 0-4-20 mA
SL36-EC-90, SL68-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, đường sắt, SCADA, RS232, RS485, 0-20 mA, 4-20 mA
SL7v5-EC90, SL18-EC90, chống sét đường tín hiệu truyền thông, điều khiển, đường sắt, SCADA, RS232, RS485, 0-20 mA, 4-20 mA
Showing 1 - 32 of 36 items