Surge protectors Telecom, chống sét hệ thống viễn thông Citel
Surge protectors Telecom, chống sét hệ thống viễn thông Citel

Surge protectors Telecom, chống sét hệ thống viễn thông Citel  Có 18 sản phẩm

FPSU04-V, FPSU08-V, FPSU16-V, Chống sét đường tín hiệu 4 - 8 - 16 đôi dây, chống sét lan truyền, chống sét CITEL, Chống sét
BN08-V, BN16-V, BN32-V, BNO8-V, chống sét đường tín hiệu 8- 16 - 32 đôi dây, chống sét lan truyền đường tín hiệu, chống sét ISDN
MMP, Citel MMP, chống sét đường tín hiệu 4 đôi dây Citel, chống sét, chống sét lan truyền, cắt lọc sét
MJ8-170V, MJ8-ISDN, thiết bị chống sét đường tín hiệu cổng mạng LAN RJ45 PoE, chống sét camera IP PoE, chống sét lan truyền
MJ6-1T, Citel, MJ6-1T, thiết bị chống sét 1 đôi dây tín hiệu, điện thoại, thiết bị chống sét cổng RJ11, Chống Sét Lan Truyền
DP80-TW, Citel DP80-TW, thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu, Chống sét, Chống sét lan truyền, chống sét Citel
E280-48D3M, E280-48DBC, E280-K20, E280-TM, thiết bị chống sét 2 đôi dây tín hiệu, Chống sét Citel, Chống Sét Lan Truyền
E280-06D3M, E280-06DBC, E280-12D3M, E280-12V, E280-24D3M, chống sét 2 đôi dây tín hiệu, Chống sét Citel, Chống Sét Lan Truyền
KP1-T, KP10 PROTECTOR, KP10-06DBCKP10-T, thiết bị chống sét 1-10 line điện thoại LSA+, chống sét lan truyền, chống sét Citel
KP1-06DBC, KP1-HS single pair (E1LSA-T), KP1-HS single pair(E1LSA-6DBC), thiết bị chống sét 1-10 line điện thoại LSA+, Citel
DLUH-06D3, DLUH-06DBC, DLUH-12D3, DLUH-170, DLUH-24D3, DLUH-48D3, DLUH-48DBC, chống sét đường tín hiệu điện thoại, data
DLC-06D3, DLC-06DBC, DLC-12D3, DLC-12DBC, DLC-170, DLC-24D3, DLC-24DBC, DLC-48D3, DLC-48DBC, chống sét đường điện thoại, data
DLU2-06D3, DLU2-06DBC, DLU2-12D3, DLU2-12DBC, DLU2-170, DLU2-24D3, DLU2-24DBC, DLU2-48D3, DLU2-48DBC, chống sét đường tín hiệu
DLU-06D3DLU-06DBC, DLU-12D3DLU-12DBC, DLU-170DLU-24D3, DLU-24DBC, DLU-48D3, DLU-48DBC, chống sét đường tín hiệu, điện thoại
DLAH-06D3, DLAH-06DBC, DLAH-12D3, DLAH-170, DLAH-24D3, DLAH-48D3, DLAH-48DBC, chống sét đường tín hiệu, điện thoại, truyền thông
DLAS-06D3, DLAS-12D3, DLAS-24D3, DLAS-48D3, thiết bị chống sét đường tín hiện điện thoại, chống sét đường tín hiệu truyền thông
DLA2-06D3DLA2-06DBC, DLA2-12D3DLA2-170, DLA2-24D3, DLA2-24DBC, DLA2-48D3, DLA2-48DBC, chống sét điện thoại, tín hiệu viễn thông
DLA-06D3DLA-06, DBCDLA-12D3, DLA-170DLA-170G, DLA-24D3DLA-24DBC, DLA-48D3, DLA-48DBC, chống sét điện thoại, tín hiệu viễn thông
Showing 1 - 18 of 18 items