Type 1 lightning current arrester, chống sét nguồn điện cấp 1
Type 1 lightning current arrester, chống sét nguồn điện cấp 1

Type 1 lightning current arrester, chống sét nguồn điện cấp 1  Có 27 sản phẩm

Type 1 surge protection plug - FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - 2907263, module chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - 2801532, chống sét lan truyền 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186, chống sét lan truyền 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645, chống sét lan truyền 3 pha type 1/2 Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - 2801242, module chống sét lan truyền type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM - 2905416, chống sét lan truyền 1 pha Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - 2907388, chống sét lan truyền Type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 25-400 - 2800106, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 100 N/PE CTRL-3.0 - 2905834, chống sét lan truyền nguồn điện Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231, Module chống sét lan truyền cấp 1/2 Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix Contact
Type 1 surge protection plug - FLT 100 N/PE-1.5-ST – 2800304, module chống sét dây trung tính Phoenix Contact, chống sét
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161, chống sét nguồn điện 1000 V DC Pin mặt trời
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165, module chống sét lan truyền nguồn điện cấp 1/2 Phoenix
Lightning/surge arrester type 1/2, VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM, 2909629, chống sét nguồn điện type 1/2 Phoenix Contact
Type 2 surge protection base element, VAL-MS-T1/T2 BE/O, 2905650, chân đế lắp thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 Phoenix
Combination type 1/2 protective device, FLT 35 CTRL-4.0, 2801635, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device, FLT 25-400, 2800106, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
FLT 100 N/PE CTRL-3.0, 2905834, nhập khẩu phân phối thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix Contact
Combination type 1/2 protective device - FLT 100 N/PE CTRL-3.0 - 2905834, thiết bị chống sét nguồn điện 1 pha type 1/2 Phoenix
VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST, 2801231, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha cấp 1/2 Phoenix Contact
Type 1/2 surge protection plug - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231, module chống sét nguồn điện 1 pha cấp 1/2 Phoenix
F-MS-T1/T2 50, 2801136, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện Phoenix Contact, thiết bị chống sét Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136, chống sét nguồn type T1 / T2, chống sét Phoenix Contact
FLT 100 N/PE-1.5-ST, 2800304, thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha Phoenix Contact, module chống sét Phoenix Contact
Type 1 surge protection plug - FLT 100 N/PE-1.5-ST - 2800304, Mode of protection N-PE, thiết bị chống sét Phoenix Contact
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM - 2800674,  chống sét lan truyền type 1/2 Phoenix Contact
Showing 1 - 27 of 27 items