Kim thu sét IONIFLASH MACH 45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 45, MACH 45, IONIFLASH MACH45

Sản phẩm mới

Kim thu sét IONIFLASH MACH 45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 45, MACH 45, IONIFLASH MACH45

Kim thu sét IONIFLASH MACH 45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 45, MACH 45, IONIFLASH MACH45

 

IONIFLASH MACH 45

Kim thu sét IONIFLASH MACH 45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 45, MACH 45, kim thu sét bán kính bảo vệ 107m, kim chống sét IONIFLASH MACH 45, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH45, IONIFLASH MACH-45

Kim thu sét IONIFLASH Mach 45

- Bán kính bảo vệ = 89m (cấp III, h=5m)

- Xuất xứ: Pháp

RelatedProducts