View larger

Kim chống sét IONIFLASH MACH 30, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH30, MACH30, IONIFLASH MACH 30

Sản phẩm mới

Kim chống sét IONIFLASH MACH 30, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH30, MACH30, IONIFLASH MACH 30

Kim chống sét IONIFLASH MACH 30, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH30, MACH30, IONIFLASH MACH 30

 

IONIFLASH MACH 30

Kim thu sét IONIFLASH MACH 30, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 30, MACH 30, kim thu sét bán kính bảo vệ 71m, kim chống sét IONIFLASH MACH 30, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH30, MACH30

Kim thu sét IONIFLASH Mach 30

- Bán kính bảo vệ = 71m (cấp III, h=5m)

- Xuất xứ: Pháp

RelatedProducts