Kim thu sét bán kính bảo vệ 107m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG60, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60, Hahitech

New product

Kim thu sét bán kính bảo vệ 107m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG60, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60, Hahitech

Kim thu sét bán kính bảo vệ 107m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG60, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60, Hahitech

 

IONIFLASH MACH NG60

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG60, IONIFLASH MACH NG-60, MACH NG-60, kim thu sét bán kính bảo vệ 107m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG60, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60

Kim thu sét IONIFLASH Mach NG60

- Bán kính bảo vệ = 107m (cấp III, h=5m)

- Thời gian phóng điện sớm ΔT=60μs

- Xuất xứ: Pháp

RelatedProducts