Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG45, IONIFLASH MACH NG-45, MACH NG-45, Hahitech

Sản phẩm mới

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG45, IONIFLASH MACH NG-45, MACH NG-45, Hahitech

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG45, IONIFLASH MACH NG-45, MACH NG-45, Hahitech

 

IONIFLASH MACH NG45

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG45, IONIFLASH MACH NG-45, MACH NG-45, kim thu sét bán kính bảo vệ 89m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG45, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45

Kim thu sét IONIFLASH Mach NG45

- Bán kính bảo vệ = 89m (cấp III, h=5m)

- Thời gian phóng điện sớm ΔT=45μs

- Xuất xứ: Pháp

RelatedProducts